Tag Archives: materiály

Otevřené vzdělávání jako příležitost pro všechny

V názvu tohoto článku je uvedeno pro všechny, je tím myšleno, pro každého jedince, bez ohledu, zda studuje, pracuje, či se nachází v jiné etapě života. Ideální způsob, jak se dozvědět něco nového je vzdělávat se hravou a zajímavou formou s garancí kvality dostupných informací a bez vynaložení financí. Co si pod tímto pojmem můžeme představit je výstižně shrnuto ve videu „Game Changer: Open Education is Changing the Rules“:
(https://www.youtube.com/watch?v=6Z7kEgIGVKQ).

Pokud se v oblasti otevřeného vzdělávání zaměříme na otevřené vzdělávací zdroje (Open Educational Resources, OER), vrátíme se do roku 2002, kdy byl tento pojem poprvé použít organizací UNESCO. V Evropě je garantem této
oblasti portál Open Education Europa (http://www.openeducationeuropa.eu/cs/), zajímavé vzdělávací zdroje najdeme i na webu OER Commons (https://www.oercommons.org).

V ČR kromě akcí konaných v rámci Týdne otevřeného vzdělávání, najdeme velké množství informací na webu http://otevrenevzdelavani.cz, zde je k dispozici i Příručka otevřeného vzdělávání. Aktuální články a trendy najdeme i na Metodickém portále RVP (www.rvp.cz).

Kompletní databáze, která by informovala o existenci všech nových i stávajících vzdělávacích zdrojů v ČR dostupná není. Příklady vzdělávacích zdrojů v češtině ve formě publikací, videí, aplikací či dalších formátů jsou uvedeny zde:

Historie a filozofie
Dotkni se 20. století (projekt Národního Muzea): http://www.dvacatestoleti.eu/elearning/project.html
Moderní dějiny (Vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky):
http://www.moderni-dejiny.cz/
Filosofie za minutu (Teologická fakulta JU):
https://www.youtube.com/channel/UCI7DNYDLDILRZeJaopRQesg/search?query=%22Filosofie+za+minutu%22

Přírodní vědy
Poznávačka přírody (Fakulta informatiky Masarykovy univerzity):
http://www.poznavackaprirody.cz/
Hvězdárna a planetárium Brno:
http://www.zeremevesmir.cz/

Víceoborové zdroje
Otevřená věda – projekt Akademie věd ČR:
https://www.youtube.com/user/OtevrenaVeda
Techmania Science  Center:
https://www.youtube.com/channel/UCD6TB_hSegzCKZ68hQ2oQ-g/feed

Do budoucna je nutné se intenzivně zaměřit na šíření povědomí o dostupnosti vzdělávacích zdrojů jako nástrojů pro získání vědomostí, osvojení dovedností či sdílení zkušeností a zážitků. Otevřené vzdělávací zdroje jsou pro nás velkou výzvou a inspirací, jak lze kreativně a inovativně tvořit a sdílet.

Autorka příspěvku: Drahomíra Dvořáková

Reklamy