Informační dovednosti

Průvodce informačního vzdělávání v podobě kurzu, tutoriálu či webu

Informační profesionálové

Sledujete své mentory/tutory? Kde berete inspiraci, setkáváte se, komunikujete?

a) Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.
web: http://spomocnik.rvp.cz/
Slideshare a Delicious

b) PhDr. Martina Machátová (Moravská zemská knihovna v Brně)
prezentace a další materiály volně ke stažení 

c) PhDr. Richard Papík Ph.D.

web: infonavigator.blogspot.com

Strategie a metody rešerší, které mohou vést k přidané hodnotě (prezentace na Searching Session 2015 aneb co se skrývá za vyhledáváním)

1) Vybrané klíčové mezníky vyhledávání informací a rešeršních služeb
2) Vybrané sociální sítě jako zdroj odborných informací pro informačního profesionála a knihovníka – 1. část
3) Vybrané sociální sítě jako zdroj odborných informací pro informačního profesionála a knihovníka – 2. část
4) Rešeršní strategie a rešeršní služby I.
5) Rešeršní strategie a rešeršní služby II.: Vyhledávání informací v elektronických informačních zdrojích z hlediska používaných termínů
6) Rešeršní strategie a rešeršní služby III.: subjekty producent – poskytovatel v rešeršním procesu
7) Vyhledávání informací I. Umění či věda?
8) Vyhledávání informací II. Uživatelské rozhraní a vlivy oboru “human-computer interaction”
9) Vyhledávání informací III. Dialogové služby světových databázových center.
10) Vyhledávání informací IV. Vyhledávání speciálních druhů dokumentů – patentových informací a ochranných známek.

d) Phil Bradley
http://philbradley.typepad.com/phil_bradleys_weblog/
http://www.netvibes.com/philbradley
Slideshare: http://www.slideshare.net/philbradley

e) Karen Blakeman
http://www.authorstream.com/Presentation/karenblakeman-2307656-social-search/
http://www.rba.co.uk/wordpress/

Reklamy