Informační zdroje pro střední školy

Přehled informačních zdrojů (českých i zahraničních) pro výuku i pro vyhledávání literatury k závěrečné práci, projektu, úkolu aj. 

Všeobecné

1) Google Scholar (scholar.google.cz) – vyhledávač odborných dokumentů
2) Theses.cz (http://www.theses.cz) – databáze českých vysokoškolských prací
3) CoJeCo (http://www.cojeco.cz) – encyklopedie obsahuje přes 100 000 hesel a téměř 6 500 obrazových nebo zvukových příloh
4) Encyklopedie Britannica (http://www.britannica.com/)
5) Encyclopedia.com (http://www.encyclopedia.com/)
6) Evropská digitální knihovna (http://www.europeana.eu/)
7) přehled Oborových slovníků a encyklopedií – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (http://www.utb.cz/knihovna/e-zdroje/oborove-slovniky-a-encyklopedie)
8) průvodce oborů Národní technické knihovny (http://www.techlib.cz/cs/2834-zdroje-dle-oboru)

Infografiky/data

1) Česká tisková kancelář – zajímavé informace v grafické podobě (infografiky) k aktuálním tématům (http://www.ctk.cz/)
2) Český statistický úřad (https://www.czso.cz/csu/czso/pro_studenty)

Technika

1) WhatIs.com (http://whatis.techtarget.com/) – databáze obsahující definice a vysvětlení pojmů z oblasti informačních technologií
2) Vydavatelství VŠCHT – http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog

Humanitní obory, náboženství

1) iEncyklopedie.cz (http://www.iencyklopedie.cz/) – zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům.
2) Arts Lexikon (http://artslexikon.cz/) – On-line výkladový slovník arts managementu a arts marketingu

Přírodní vědy

1) Aldebaran (http://www.aldebaran.cz/) – česká elektronická učebnice astrofyziky a fyziky
2) ArXiv.org (http://arxiv.org) – zahrnuje oblast fyziky, matematiky, počítačových věd
3) Česká digitální matematická knihovna – http://dml.cz/
4) Encyklopedie fyziky (http://fyzika.jreichl.com/)
5) Geologická encyklopedie (http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl)
6) Portál středoškolské matematiky (http://www.karlin.mff.cuni.cz/~portal/karel.trnka/)
7) Botany.cz (http://botany.cz/cs/) – katalog a zajímavosti ze světa rostlin

Lékařství

1) WikiSkripta (http://www.wikiskripta.eu/index.php/Home) – studijní materiály z lékařství

 

Reklamy