Rešerše prakticky

//padlet.com/embed/c4b6p3g7z46c

Pracujeme s těmito dokumenty:

Ukázková rešerše: Ukazka_reserse_RKK16

Šablona rešerše: Sablona_reserse_RP16

Objednávka rešerše:  Objednavka_reserse_RP16

Rešerše prakticky – podpora:  Reserse_prakticky_podpora_RP16

Zadání rešerše – prezentace:  Zadani_reserse_Dvorakova

1) Postup zpracování rešerše

reserse

a) Téma a jeho upřesnění

Máte vybrané téma pro Vaši práci? Inspirujte se:

b) Výběr zdrojů (katalogy/databáze, odborné platformy, repozitáře, digitální archivy aj.)

zdroje

TIPY pro Vás!
Ujasněte si, zda chcete výsledky pouze v češtině – vyberte si zdroje v češtině!
Víte, že chcete vyhledávat pouze články? Hledejte v článkové databázi!
Podívejte se, jak podobná témata zpracovali ostatní studenti v Theses.cz!

České katalogy

Další české zdroje

České časopisy z oboru knihovnictví a informační vědy

Další vhodné zdroje hledejte na této stránce Elektronické informační zdroje! Používáte rádi různé nástroje? Co třeba Padlet?

c) Stanovení klíčových slov/předmětových hesel 

klicova_slova

Jak vytvoříme klíčové slovo? Z vybraného tématu si určíme slova vyjadřující obsah naší budoucí práce.

Například téma „On-line vzdělávací platformy pro celoživotní učení: analýza“ rozebereme na tato základní klíčová slova:

vzdělávací platformy; učení; celoživotní učení; vzdělávání; platformy; celoživotní vzdělávání; analýza; vzdělávání dospělých.

Pro další návrhy klíčových slov použijeme tyto rejstříky či tezaury: 

d) Vyhledávání: rešeršní dovednosti a techniky

  • znaky pro rozšíření, zkracování dotazu (*,?,%)

Například vodní turbín? vyhledá jednotné i množné číslo.

  • použití fráze (uvozovky či blízkost slov)

Například „vodní turbíny“ hledá jako sousloví.

  • zpřesnění dotazu pomocí typu dokumentu, roku vydání, jazyka dokumentu apod.
  • Boolovské (logické) operátory – AND, OR, NOT
  • vzdálenostní (proximitní) operátory – NEAR, WITHIN a další
  • vyhledávání pomocí příkazů Google: intitle, intext, inurl, filetype:pdf

Příklady k vyhledávání najdeme na stránce Vyhledáváme s Google.

  • využívání nápovědy!!! (každá databáze je odlišná)

Příklady vyhledávání najdete na stránce Vyhledáváme na Internetu!

Kde hledat informace či dokumenty?

1) Časopisy, články, vysokoškolské práce

2) Monografie, výzkumné zprávy, speciální dokumenty

3) Odborné weby a platformy

4) České časopisy z oboru knihovnictví a informační vědy

5) Zahraniční licencované časopisy

6) Databáze

7) Vyhledávače vědeckých informací

8) Internetové vyhledávače a metavyhledávače

9) Blogy

10) Katalogy zaměřené oborově 

MEDICÍNA

Národní lékařská knihovnakatalog Medvik
Univerzita Karlova – Ústav vědeckých informacíkatalog knihovny
Masarykova univerzita – knihovna Univerzitního kampusukatalog knihovny
Souborný katalog České republiky
Ostravská univerzita v Ostravě – katalog Univerzitní knihovny
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – katalog knihovny
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – katalog Akademické knihovny
Západočeská univerzita v Plzni – katalog Univerzitní knihovny
Technická univerzita v Liberci:  http://knihovna-opac.tul.cz/
Univerzita Pardubice – (katalog)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – katalog Vědecké knihovny UJEP

PŘÍRODNÍ VĚDY
Souborný katalog České republiky
České vysoké učení technické v Praze (katalog)
Technická univerzita v Liberci:  http://knihovna-opac.tul.cz/
Vysoké učení technické v Brně (katalog)
Univerzita Hradec Králové (katalog)
Univerzita Pardubice – (katalog)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – katalog Akademické knihovny
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – katalog Vědecké knihovny UJEP
Západočeská univerzita v Plzni – katalog Univerzitní knihovny
Ostravská univerzita v Ostravě – katalog Univerzitní knihovny
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – katalog knihovny
Vysoká škola Báňská-Technická Univerzita Ostrava – katalog Ústřední knihovny

TECHNIKA
Souborný katalog České republiky
Národní technická knihovna
Oborová brána TECH
Národní technické muzeum
Ústřední technická knihovna dopravy
České vysoké učení technické v Praze (katalog)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (katalog)
Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta (katalog)
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (katalog)
Digitální repozitář DSpace
Vysoká škola polytechnická Jihlava (katalog)
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (katalog)
Technická univerzita v Liberci:  http://knihovna-opac.tul.cz/
Vysoké učení technické v Brně (katalog)
Digitální knihovna s plnými texty: https://dspace.vutbr.cz/discover
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 

Reklamy